Aktualności

Stopy procentowe

WIBID 1M 0.03%
WIBOR 1M 0.23%
WIBOR 3M 0.27%
Stopa lombardowa NBP 0.50%
Stopa referencyjna NBP 0.10%

Kursy walut

Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
EuroEUR 4.4189 4.6953 4.3835 4.7469
DolarUSD 4.099 4.3468 4.0662 4.3946
FuntGBP 5.0379 5.3425 4.9724 5.3959
Dewizy Kupno Sprzedaż
EuroEUR 4.4189 4.6953
DolarUSD 4.099 4.3468
FuntGBP 5.0379 5.3425
Pieniądze Kupno Sprzedaż
EuroEUR 4.3835 4.7469
DolarUSD 4.0662 4.3946
FuntGBP 4.9724 5.3959