Bank Spółdzielczy w RaciążuAktualnościZawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Raciążu zgodnie z § 21 ust. 1 oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Raciążu zwołuje w dniu 29 czerwca 2020r. o godz. 10:00 w  Sali Bankietowo-Weselnej „Marszałówka” w Raciążu ul. Zawoda 33, Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Raciążu.

W przypadku obecności Przedstawiciel nie przekraczającej 50 % zgodnie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Raciążu, Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 29 czerwca 2020 roku o godz. 10:30 w Sali Bankietowo-Weselnej ”Marszałówka” w Raciążu ul. Zawoda 33.

Porządek Zebrania Przedstawicieli

 1. Otwarcie, Wybór Prezydium, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZP i zdolności do podejmowania uchwał,
 2. Przyjęcie porządku, regulaminu obrad,
 3. Wybór komisji wniosków i uchwał oraz komisji mandatowo-skrutacyjnej,
 4. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019 rok i wykonania uchwał poprzedniego ZP,
 6. Rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich,
 7. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w tym stosowania zasad ładu korporacyjnego i polityki wynagrodzeń,
 9. Zmiana Statutu Banku Spółdzielczego w Raciążu.
 10. Dyskusja,
 11. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej, w tym przeprowadzenie procedury oceny kandydatów.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BS w Raciążu za 2019 rok,
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Raciążu,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Raciążu,
  • oprocentowania udziałów członkowskich z podziału nadwyżki bilansowej za 2019r.
  • podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2019 rok,
  • określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w 2020r.
  • rozpatrzenia wystąpienia polustracyjnego.
  • zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
 13. Wybór delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych,
 14. Uchwalenie kierunków działalności Banku Spółdzielczego na 2020 rok,
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie obrad.

W Centrali Banku Spółdzielczego w Raciążu przy ul. Mławskiej 20a (pokój Nr 8) wyłożone są do wglądu członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujące dokumenty:

 • roczne sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Raciążu  łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta.
 • projekty  uchwał,  jakie  mają  być  podjęte  na  Zebraniu Przedstawicieli,
 • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Stosownie do punktu 11 porządku Zebrania Przedstawicieli udostępniamy poniżej.

wpChatIcon

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close