Zebranie Przedstawicieli

W dniu 29 czerwca 2020r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Raciążu, na którym podsumowano działalność Banku w minionym roku.

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Raciążu – Piotr Pniewski przedstawił sprawozdanie z działalności Banku za miniony rok. W 2019r. Bank wypracował sumę bilansową w wysokości 364 435 tys. zł, która była wyższa o 5,89%, od stanu na koniec 2018 r. Fundusze własne wyniosły 42 264 tys. zł. Na koniec ubiegłego roku Bank zrzeszał 985 członków, którzy zadeklarowali ogółem 1 727 jednostek udziałowych. Depozyty zgromadzone w Banku na koniec 2019 r. wynosiły 316 772 tys. zł i wzrosły w porównaniu z końcem poprzedniego roku o 6,33%. Na koniec 2019 r. wartość udzielonych kredytów wyniosła 261 019 tys. zł, co stanowi wzrost o 5,51% w stosunku do roku 2018. Dane te świadczą, że pomimo niezbyt korzystnych warunków rynkowych Bank dynamicznie się rozwija, umacniając swoją pozycję na lokalnym rynku.

Zysk brutto Banku ukształtował się na poziomie 3 371 tys. zł natomiast wynik netto wyniósł 2 346 tys. zł. Uwzględniając poniesione nakłady inwestycyjne oraz osiągnięte cele strategiczne należy uznać wypracowany wynik finansowy za zadowalający. Źródło pozytywnych sukcesów i wyników Banku tkwi głównie w stale podnoszonej jakości obsługi oraz pogłębiającej się więzi z klientami i lokalnym środowiskiem.

Zebranie przedstawicieli pozytywnie oceniło ubiegłoroczną działalność Banku. Zatwierdzono jednomyślnie sprawozdania Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku, a także udzielono absolutorium Zarządowi Banku Spółdzielczego w Raciążu, w osobach: Piotr Pniewski – Prezes Zarządu, Mirosław Jabłonowski – Zastępca Prezesa Zarządu, Piotr Rajkowski – Zastępca Prezesa Zarząd

Jednocześnie na Zebraniu podjęta została uchwała Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok w kwocie 2 346 118,14 zł. Zebranie Przedstawicieli postanowiło przyznać dywidendę w wysokości 6% w stosunku rocznym w postaci oprocentowania jednostek udziałowych.

W dalszej części spotkania Prezes Zarządu – Piotr Pniewski przedstawił kierunki działalności finansowo – gospodarczej Banku na 2020 rok. Nadrzędnym celem pozostaje dalsze pozyskiwanie funduszy własnych, poprawa rentowności oraz rozwój Banku we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Zadania gospodarczo – finansowe Banku Spółdzielczego w Raciążu w 2020 r. będą wykonywane głównie poprzez realizację przyjętej strategii rozwoju oraz planu finansowego. Bank w dalszym ciągu będzie się angażował w życie publiczne regionu i wspierał działalność społeczną i kulturalno-oświatową.

wpChatIcon

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close