Novum 13

Rolą aplikacji Novum -13 wykorzystywanej przez Bank Spółdzielczy w Raciążu jest edukacja poprzez naukę oszczędzania. Dzięki aplikacji dziecko ma możliwość nauczyć się pod nadzorem rodzica świadomego oszczędzania i zarządzania pieniędzmi oraz zdobyć praktyczną umiejętność obsługi konta w banku.

Po ukończeniu 13 lat, dziecko nabędzie prawo do zawarcia umowy o rachunek bankowy by kontynuować przygodę ze światem
finansów. Przygoda ta będzie oparta o zdobytą dotychczas wiedzę i wyuczoną umiejętność oszczędzania.

Aplikacja umożliwia dzieciom w łatwy sposób zakładać skarbonki, nazywać je i wyróżniać grafiką, ustalać cel gromadzenia gotówki, datę zakończenia oszczędzania i wymaganą kwotę do zaoszczędzenia. Aktywność dziecka nagradzana jest promocyjnymi gwiazdkami i pucharami.

Uruchomienie Bankowości dla Najmłodszych:

 • Urządzenie z systemem Android
 1. Na stronie sklepu Google Play wyszukujemy aplikacje Novum-13 (aplikacja jest darmowa),
 2. Instalujemy aplikacje na urządzeniu (smartfon, tablet),
 3. Na stronie Internet Bankingu w zakładce Bankowość dla najmłodszych dodajemy dane dziecka oraz urządzenie, otrzymując kod aktywacyjny,
 4. Na telefonie w aplikacji Novum-13 tworzymy profil nadając jego nazwę, wpisując kod otrzymany w Internet Bankingu, oraz dwa razy PIN, który umożliwi nam logowanie do profilu w aplikacji,
 5. Konto w aplikacji Novum-13 automatycznie zostaje powiązane z kontem w Internet Bankingu i dziecko może zacząc oszczędzanie.
 • Urządzenie z systemem Windows w wersji 10, 8.1, 10 Mobile i Phone 8.1
 1. Na stronie Sklep wyszukujemy aplikacje Novum-13 (aplikacja jest darmowa),
 2. Instalujemy aplikacje na urządzeniu (smartfon, tablet),
 3. Na stronie Internet Bankingu w zakładce Bankowość dla najmłodszych dodajemy dane dziecka oraz urządzenie, otrzymując kod aktywacyjny,
 4. Na telefonie w aplikacji Novum-13 tworzymy profil nadając jego nazwę, wpisując kod otrzymany w Internet Bankingu, oraz dwa razy PIN, który umożliwi nam logowanie do profilu w aplikacji,
 5. Konto w aplikacji Novum-13 automatycznie zostaje powiązane z kontem w Internet Bankingu i dziecko może zacząc oszczędzanie.

System pozwala uruchomić aplikację mobilną dla dzieci na wielu zdefiniowanych przez rodzica urządzeniach. Aby dodać kolejne urządzanie należy postępować zgodnie z krokami podpowiadanymi przez program Internet Banking.

Zasilenie rachunku dziecka (rachunku skarbonek)

Aby dzieci mogły zacząć dysponować środkami należy zasilić ich rachunki (rachunki skarbonek). Wpłaty może dokonać rodzic, jako właściciel rachunku, wybierając polecenie „zasil rachunek” w systemie bankowości internetowej lub dowolna osoba dokonując wpłaty na prezentowany numer rachunku w aplikacji. Pieniądze widoczne na rachunku dziecka jako wolne środki mogą być według uznania dziecka i przyjętej strategii dokładane do poszczególnych skarbonek.

Założone skarbonki, stan gotówki i ustalona kwota do uzbierania widoczne są dla rodzica w opcji „Bankowość dla najmłodszych” z poziomu programu Internet Banking.

Google Play
App Store