Konto BIZNES mini

Konto BIZNES mini

Przeznaczone jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (małych firm) i służy w głównej mierze do rozliczeń z ZUS i US.

Przedsiębiorca może również za jego pomocą gromadzić środki pieniężne oraz przeprowadzać inne rozliczenia związane z swoją działalnością.

Do otwarcia konta oprócz zawiadomienia o nadaniu numeru REGON i decyzji w sprawie nadania numeru NIP, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą powinny złożyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Posiadacz konta może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania kontem w zakresie określonym w treści wydanego pełnomocnictwa.


Środki pieniężne są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości 100 tys. euro w złotych.


Dlaczego warto?

  • Niskie prowizje i opłaty
  • Dostęp do środków przez internet, bankomaty oraz w placówkach Banku
  • Szeroki zakres dodatkowych produktów i usług
  • Bezpieczeństwo zgromadzonych środków
  • Zlecenia natychmiastowe realizowane 24h przez 7 dni w tygodniu