Kredyt BIZNES Unia

Jeśli posiadasz umowę z ARiMR dotyczącą prowadzonych inwestycji – skorzystaj z dogodnego kredytu w naszym Banku.

Specyfikacja produktu

Dla kogo: podmiot, który ubiega się lub taki, któremu już przyznano dofinansowanie do przedsięwzięcia ze środków zagranicznych funduszy pomocowych, w tym środków unijnych za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inny organ występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe)

Waluta:  PLN

Maksymalny okres kredytowania: do 15 lat

Przeznaczenie: realizacja przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta

Warunki udzielenia:

 1. prowadzenie konta firmowego w Banku
 2. złożenie wniosku wraz z dokumentacją wymaganą przez Bank oraz przez dany program, pozwalającą Bankowi ocenić zgodność przedsięwzięcia z zasadami programu
 3. przedstawienie kopii wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami lub/i umowy o dofinansowanie, jeżeli została już zawarta
 4. posiadanie zdolności kredytowej 
 5. podpisanie umowy cesji z dotacji (jeśli nie ma ograniczeń w tym zakresie w programie) i udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do pobrania z rachunku środków pochodzących z dotacji na spłatę kredytu – jeśli ustalono spłatę kredytu z dotacji oraz wskazanie tego rachunku jednostce kontraktującej jako właściwy do przekazania środków dotacji

Kwota minimalna: 10 000 PLN

Kwota maksymalna: wyznaczana w oparciu o:

 1. aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy
 2. ocenę zdolności kredytowej
 3. zasady poszczególnych programów pomocowych

Częstotliwość spłat odsetek: odsetki płatne miesięcznie lub kwartalnie

Częstotliwość spłat kapitału: harmonogram spłat ustalany indywidualnie

Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża Banku

Udział własny kredytobiorcy: min. 10% – Bank może odstąpić od tego wymogu, jeśli jest to zgodne z zasadami danego programu

Karencja w spłacie kapitału: ustalana jest na czas niezbędny do zakończenia finansowanej inwestycji (projektu) lub/i wpływu dotacji

Dlaczego warto?

 • Długi okres kredytowania, do 15 lat
 • Możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału
 • Niski wkład własny, tylko 10%
 • Korzystne oprocentowanie