Konto AGRO max

Konto przeznaczone jest dla rolników, którzy przeprowadzają dużą liczbę rozliczeń zarówno gotówkowych jak i bezgotówkowych.

Do otwarcia rachunku potrzebne są:

 1. dokument stwierdzający posiadanie nieruchomości rolnej (jeden z wymienionych poniżej):
  • akt własności nieruchomości rolnej,
  • zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o płaceniu podatku rolnego,
  • nakaz płatniczy podatku rolnego,
  • umowę dzierżawy – w przypadku, gdy obciążenie podatkowe ponosi właściciel gruntu,
 2. zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 3. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON – jeżeli posiada,
 4. w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej.

Środki pieniężne są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości 100 tys. euro w złotych.


Dlaczego warto?

 • 0 zł za wydanie i użytkowanie karty płatniczej
 • 0 zł za dostęp do konta przez bankowość internetową
 • 0 zł za realizację przelewów złożonych elektronicznie
 • 1,50 zł za realizację przelewów złożonych w placówkach Banku
 • Zlecenia natychmiastowe realizowane 24h przez 7 dni w tygodniu