Kredyt AGRO Hipoteczny

Kredyt AGRO Hipoteczny jest alternatywą dla kredytów zarówno obrotowych jak i inwestycyjnych.

Specyfikacja produktu

Dla kogo: podmioty prowadzące działalność rolniczą

Waluta:  PLN

Maksymalny okres kredytowania: do 15 lat

Przeznaczenie: dowolny cel związany z prowadzoną działalnością rolniczą oraz refinansowanie zadłużenia wynikającego z prowadzonej działalności rolniczej

Warunki udzielenia: 

  1. prowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej 12 miesięcy
  2. posiadanie zdolności kredytowej
  3. posiadanie aktywnego konta rolniczego w Banku od co najmniej 6 miesięcy, cechującego się przeprowadzeniem przez niego systematycznych rozliczeń
  4. wycena wartości nieruchomości wykonana przez rzeczoznawcę, współpracującego z bankiem lub co najmniej zaakceptowanego przez bank

Kwota minimalna: 50000 PLN

Kwota maksymalna: do 50% wartości nieruchomości przeznaczonych na zabezpieczenie, maksymalnie 4 000 000 PLN

Częstotliwość spłat: raty płatne miesięcznie

Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża Banku

Karencja w spłacie kapitału:  maksymalnie 6 miesięcy

Dlaczego warto?

  • Maksymalny okres kredytowania do 15 lat,
  • Bank może udzielić karencji w spłacie kapitału,
  • Kredytowanie do 50% wartości nieruchomości stanowiacej zabezpieczenie kredytu, 
  • Spłata kapitału może być dokonywana w okresach miesięcznych
  • Zabezpieczanie w formie hipoteki na nieruchomości położonej na terenie RP