Kredyt AGRO Inwestor Plus

Skorzystaj z oferty kredytu inwestycyjnego Banku i rozwijaj swoją działalność. Kredyt AGRO Inwestor Plus to właściwe wsparcie dużych przedsięwzięć i planów inwestycyjnych.

Specyfikacja produktu

Dla kogo: podmioty prowadzące działalność rolniczą

Waluta:  PLN

Maksymalny okres kredytowania: do 15 lat

Przeznaczenie: zakup majątku trwałego służącego produkcji rolnej, w tym: zakup gruntów rolnych, maszyn, urządzeń, pojazdów, samochodu dostawczego, stada podstawowego zwierząt, nasadzeń wieloletnich, zakup, budowa, modernizacja budynków gospodarskich

Warunki udzielenia: prowadzenie konta rolniczego w Banku oraz posiadanie zdolności kredytowej

Kwota minimalna: 10 000 PLN

Kwota maksymalna: wyznaczana w oparciu o:

  1. aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy
  2. ocenę zdolności kredytowej
  3. celowość/efektywność przedsięwzięcia

Częstotliwość spłat odsetek: odsetki płatne miesięcznie lub kwartalnie

Częstotliwość spłat kapitału: raty płatne są miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie

Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża Banku

Udział własny kredytobiorcy: minimum 20% nakładów inwestycyjnych – w uzasadnionych przypadkach Bank może to wymaganie ograniczyć lub całkowicie od niego odstąpić

Karencja w spłacie kapitału: ustalana jest na czas niezbędny do zakończenia finansowanej inwestycji, maksymalnie 24 miesiące

Dlaczego warto?

  • Niskie oprocentowanie
  • Maksymalny okres kredytowania do 15 lat
  • Bank może udzielić karencji w spłacie kapitału, aż do24 miesięcy
  • Minimalny udział środków własnych 20%, z możliwością ustalenie innych warunków