Kredyt AGRO Nawozy

Kredyt AGRO Inwestor Grunty

Zamierzasz kupić nawozy, paliwo lub inne środki do produkcji rolnej – oferujemy tani kredyt w przeliczeniu na hektar użytków rolnych.

Specyfikacja produktu

Dla kogo: podmioty prowadzące działalność rolniczą

Waluta:  PLN

Maksymalny okres kredytowania: 12 miesięcy

Przeznaczenie: 

  1. zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz
  2. zakup kwalifikowanego materiału siewnego oraz szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień
  3. zakup zwierząt hodowlanych z wyłączeniem zakupu na eksport
  4. zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych
  5. zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji
  6. zakup paliwa i opału na cele rolnicze

Warunki udzielenia: złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją oraz posiadanie zdolności kredytowej

Kwota minimalna: 1000 PLN

Kwota maksymalna: nie może przekraczać równowartości 2 000zł/1ha użytków rolnych

Częstotliwość spłat odsetek: odsetki płatne miesięcznie lub kwartalnie

Częstotliwość spłat kapitału: kapitał spłacany miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, jednorazowo

Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża Banku

Przedłużenie okresu kredytowania: udzielany w rachunku kredytowym – nieodnawialny – nie podlega ponownemu wykorzystaniu

Dlaczego warto?

  • Okres kredytowania do 12 miesięcy,
  • Wielkość kredytu uzależniona od wielkości użytków rolnych (2000 zł na 1ha użytków rolnych),
  • Kredyt dla klientów posiadających konto rolnicze w BS Raciąż,
  • Zabezpieczanie ustalone indywidualnie