Kredyt AGRO Susza

Twoje gospodarstwo ucierpiało wskutek tegorocznej suszy? Weź nisko oprocentowany kredyt obrotowy i wznów produkcję!

Specyfikacja produktu

Dla kogo: wyłącznie rolnicy indywidualni

Waluta:  PLN

Maksymalny okres kredytowania: do 48 miesięcy

Przeznaczenie: finansowanie bieżących nakładów związanych z usuwaniem skutków suszy w gospodarstwach rolnych między innymi zakupu środków do produkcji rolnej: materiału siewnego, nawozów, środków ochrony roślin, paliwa, pasz, opału do szklarni, inwentarza zaliczanego do środków obrotowych,

Warunki udzielenia:

  1. posiadanie protokółu oszacowania szkód,
  2. złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją,  
  3. posiadanie zdolności kredytowej.

Kwota minimalna: 1000 PLN

Kwota maksymalna: do wysokości szkody wynikającej z protokółu oszacowania

Częstotliwość spłat odsetek: odsetki płatne miesięcznie lub kwartalnie

Częstotliwość spłat kapitału: kapitał spłacany miesięcznie lub kwartalnie

Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża Banku

Dlaczego warto?

  • Atrakcyjne oprocentowanie – marża Banku tylko 4 p.p.
  • Niska prowizja od udzielonego kredytu
  • Brak konieczności rozliczenia pobranych środków