Linia kredytowa AGRO

Oferujemy korzystny kredyt dla posiadaczy konta rolniczego z możliwością regulacji saldem i kosztami od wykorzystanego kredytu.

Specyfikacja produktu

Dla kogo: podmioty prowadzące działalność rolniczą

Waluta:  PLN

Maksymalny okres kredytowania: 12 miesięcy

Przeznaczenie: finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług

Warunki udzielenia: posiadanie w Banku konta rolniczego od co najmniej 6-ściu miesięcy – Bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia konta z innego banku (6-ścio miesięczną historią)

Kwota maksymalna: uzależniona jest od średniomiesięcznych wpływów na konto i przychodów, nie może być większa niż trzykrotności średniomiesięcznych wpływów na konto rolnicze Klienta w Banku

Częstotliwość spłat odsetek: odsetki naliczane i płatne miesięcznie od wykorzystanej kwoty kredytu

Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża Banku

Przedłużenie okresu kredytowania: kredyt może zostać odnowiony na kolejny okres bez konieczności spłaty, na wniosek kredytobiorcy, po dostarczeniu dokumentów umożliwiających ocenę zdolności kredytowej i potrzeb kredytowych

Dlaczego warto?

  • Okres kredytowania do 12 miesięcy
  • Możliwość przedłużenia na kolejny okres
  • Maksymalna kwota kredytu, aż do  3-krotności średnich miesięcznych wpływów na konto rolnicze
  • Szybko podjęcia decyzja kredytowa
  • Możliwość ustalenia indywidualnego zabezpieczenia