Konto JUNIOR to rachunek oszczędnościowy dla najmłodszych.

W świetle prawa dzieci poniżej 13 roku życia nie posiadają zdolności do czynności prawnych, w tym między innymi do korzystania samodzielnie z usług bankowych. Proponowane przez nasz Bank konto wraz z usługą Bankowości dla najmłodszych, zakładane jest w ramach rachunku rodzica i pozwala dzieciom gromadzić oszczędności w elektronicznych skarbonkach poprzez aplikację instalowaną na urządzeniach mobilnych. Pomaga ono w nauce oszczędzania, jednocześnie wdrażając dzieci w „świat bankowości internetowej” pod pełnym nadzorem jego opiekunów. 

Zawarcie umowy: konto może założyć każdy rodzic, który posiada dostęp do własnego konta osobistego przez system bankowości internetowej IB24

Okres umowy: na czas nieokreślony

Waluta: PLN

Minimalna wpłata: brak

Oprocentowanie: oprocentowanie zmienne w skali roku oparte na Stopie referencyjnej NBP -/+ marża Banku

1,60 %

do 4.999,99 PLN

0,00 %

powyżej 5.000,00 PLN

Kapitalizacja odsetek na koniec każdego miesiąca.

Więcej informacji na temat aplikacji mobilnej dla dzieci Novum 13 można uzyskać tu


Środki pieniężne są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości 100 tys. euro w złotych.


Dlaczego warto?

  • atrakcyjne oprocentowanie
  • konto jest całkowicie bezpłatne
  • darmowe pobranie i instalacja aplikacji Novum13