Lokata standardowa

Lokata standardowa

Lokata standardowa stanowi dla Klienta elastyczną formę inwestowania wolnych środków finansowych przy jednoczesnym ograniczonym ryzyku.

Zawarcie umowy: lokatę można założyć w każdej placówce Banku

Okres umowy: 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy i 24 miesiące

Lokata odnawialna: tak – według dyspozycji klienta

Waluta: PLN

Minimalna wpłata: 500 zł

Oprocentowanie: oprocentowanie zmienne w skali roku oparte na Stopie referencyjnej NBP -/+ marża Banku

0,60 %

dla okresu umownego 24 miesiące

0,45 %

dla okresu umownego 12 miesięcy

0,30 %

dla okresu umownego 6 miesięcy

0,15 %

dla okresu umownego 3 miesiące

0,00 %

dla okresu umownego 1 miesiąc

Kapitalizacja odsetek na koniec okresu umownego.

Warunki wypowiedzenia umowy: w razie niedotrzymania zadeklarowanego okresu lokacyjnego, oprocentowanie przysługuje w wysokości 50% oprocentowania rachunków ROR


Środki pieniężne są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości 100 tys. euro w złotych


Dlaczego warto?

  • Korzystniejsze oprocentowanie rachunku lokaty w stosunku do oprocentowania proponowanego na koncie osobistym
  • Możliwość wyboru sposobu oprocentowania lokaty w zależności od kwoty oraz okresu jej trwania
  • Możliwość otwierania i prowadzenia wielu rachunków lokat terminowych
  • Lokowanie środków finansowych przy ograniczonym ryzyku