Lokata Szafirowa jest lokatą systematycznego oszczędzania. Nie musisz zakładać kolejnej lokaty, wystarczy, że dopłacisz zgromadzone środki do już istniejącej. 

Zawarcie umowy: lokatę można założyć w każdej placówce Banku

Okres umowy: 12 miesięcy

Lokata odnawialna: tak – według dyspozycji klienta

Waluta: PLN

Minimalna kwota lokaty: 1.000 zł

Minimalna kwota dopłaty: 100 zł

Oprocentowanie: oprocentowanie zmienne w skali roku oparte na Stopie referencyjnej NBP +/- marża Banku

0,30 %

Kapitalizacja odsetek na koniec okresu umownego.

Warunki wypowiedzenia umowy: w razie niedotrzymania zadeklarowanego okresu lokacyjnego, oprocentowanie przysługuje w wysokości 50% oprocentowania rachunków ROR


Środki pieniężne są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości 100 tys. euro w złotych.


Dlaczego warto?

  • Korzystniejsze oprocentowanie rachunku lokaty w stosunku do oprocentowania proponowanego na koncie osobistym
  • Możliwość wyboru sposobu oprocentowania lokaty w zależności od kwoty oraz okresu jej trwania
  • Możliwość otwierania i prowadzenia wielu rachunków lokat terminowych
  • Lokowanie środków finansowych przy ograniczonym ryzyku