Bank Spółdzielczy w RaciążuStawki i stopy procentowe

Stawki i stopy procentowe

Stopy procentowe NBP

2020

Stopa referencyjnaStopa lombardowaStopa depozytowaStopa redyskonta weksliObowiązuje od
StyczeńStopa referencyjna: 1.5%Stopa lombardowa: 2.5%Stopa depozytowa: 0.5%Stopa redyskonta weksli: 1.75%Obowiązuje od: 03.03.2015
LutyStopa referencyjna: 1.5%Stopa lombardowa: 2.5%Stopa depozytowa: 0.5%Stopa redyskonta weksli: 1.75%Obowiązuje od: 03.03.2015
MarzecStopa referencyjna: 1%Stopa lombardowa: 1.5%Stopa depozytowa: 0.5%Stopa redyskonta weksli: 1.05%Obowiązuje od: 18.03.2020
KwiecieńStopa referencyjna: 0.5%Stopa lombardowa: 1%Stopa depozytowa: 0%Stopa redyskonta weksli: 0.55%Obowiązuje od: 09.04.2020
MajStopa referencyjna: 0.1%Stopa lombardowa: 0.5%Stopa depozytowa: 0%Stopa redyskonta weksli: 0.11%Obowiązuje od: 29.05.2020
CzerwiecStopa referencyjna: 0.1%Stopa lombardowa: 0.5%Stopa depozytowa: 0%Stopa redyskonta weksli: 0.11%Obowiązuje od: 29.05.2020
LipiecStopa referencyjna: 0.1%Stopa lombardowa: 0.5%Stopa depozytowa: 0%Stopa redyskonta weksli: 0.11%Obowiązuje od: 29.05.2020
SierpieńStopa referencyjna: 0.1%Stopa lombardowa: 0.5%Stopa depozytowa: 0%Stopa redyskonta weksli: 0.11%Obowiązuje od: 29.05.2020
WrzesieńStopa referencyjna: 0.1%Stopa lombardowa: 0.5%Stopa depozytowa: 0%Stopa redyskonta weksli: 0.11%Obowiązuje od: 29.05.2020
PaździernikStopa referencyjna: 0.1%Stopa lombardowa: 0.5%Stopa depozytowa: 0%Stopa redyskonta weksli: 0.11%Obowiązuje od: 29.05.2020

2019

Stopa referencyjnaStopa lombardowaStopa depozytowaStopa redyskonta weksliObowiązuje od
StyczeńStopa referencyjna: 1.5%Stopa lombardowa: 2.5%Stopa depozytowa: 0.5%Stopa redyskonta weksli: 1.75%Obowiązuje od: 03.03.2015
LutyStopa referencyjna: 1.5%Stopa lombardowa: 2.5%Stopa depozytowa: 0.5%Stopa redyskonta weksli: 1.75%Obowiązuje od: 03.03.2015
MarzecStopa referencyjna: 1.5%Stopa lombardowa: 2.5%Stopa depozytowa: 0.5%Stopa redyskonta weksli: 1.75%Obowiązuje od: 03.03.2015
KwiecieńStopa referencyjna: 1.5%Stopa lombardowa: 2.5%Stopa depozytowa: 0.5%Stopa redyskonta weksli: 1.75%Obowiązuje od: 03.03.2015
MajStopa referencyjna: 1.5%Stopa lombardowa: 2.5%Stopa depozytowa: 0.5%Stopa redyskonta weksli: 1.75%Obowiązuje od: 03.03.2015
CzerwiecStopa referencyjna: 1.5%Stopa lombardowa: 2.5%Stopa depozytowa: 0.5%Stopa redyskonta weksli: 1.75%Obowiązuje od: 03.03.2015
LipiecStopa referencyjna: 1.5%Stopa lombardowa: 2.5%Stopa depozytowa: 0.5%Stopa redyskonta weksli: 1.75%Obowiązuje od: 03.03.2015
SierpieńStopa referencyjna: 1.5%Stopa lombardowa: 2.5%Stopa depozytowa: 0.5%Stopa redyskonta weksli: 1.75%Obowiązuje od: 03.03.2015
WrzesieńStopa referencyjna: 1.5%Stopa lombardowa: 2.5%Stopa depozytowa: 0.5%Stopa redyskonta weksli: 1.75%Obowiązuje od: 03.03.2015
PaździernikStopa referencyjna: 1.5%Stopa lombardowa: 2.5%Stopa depozytowa: 0.5%Stopa redyskonta weksli: 1.75%Obowiązuje od: 03.03.2015
ListopadStopa referencyjna: 1.5%Stopa lombardowa: 2.5%Stopa depozytowa: 0.5%Stopa redyskonta weksli: 1.75%Obowiązuje od: 03.03.2015
GrudzieńStopa referencyjna: 1.5%Stopa lombardowa: 2.5%Stopa depozytowa: 0.5%Stopa redyskonta weksli: 1.75%Obowiązuje od: 03.03.2015

Stawki WIBOR i WIBID

2020

WIBRO 1MWIBOR 3MWIBID 1MWIBID 3M
StyczeńWIBOR 1M: -WIBOR 3M: -WIBID 1M: -WIBID 3M: -
LutyWIBOR 1M: 1.63%WIBOR 3M: 1.71%WIBID 1M: 1.43%WIBID 3M: 1.51%
MarzecWIBOR 1M: 1.63%WIBOR 3M: 1.71%WIBID 1M: 1.43%WIBID 3M: 1.51%
KwiecieńWIBOR 1M: 1.4%WIBOR 3M: 1.45%WIBID 1M: 0.94%WIBID 3M: 0.97%
MajWIBOR 1M: 0.79%WIBOR 3M: 0.83%WIBID 1M: 0.59%WIBID 3M: 0.63%
CzerwiecWIBOR 1M: 0.62%WIBOR 3M: 0.66%WIBID 1M: 0.42%WIBID 3M: 0.46%
LipiecWIBOR 1M: 0.24%WIBOR 3M: 0.27%WIBID 1M: 0.04%WIBID 3M: 0.07%
SierpieńWIBOR 1M: 0.23%WIBOR 3M: 0.25%WIBID 1M: 0.03%WIBID 3M: 0.05%
PaździernikWIBOR 1M: 0.2%WIBOR 3M: 0.23%WIBID 1M: 0%WIBID 3M: 0.03%

2019

WIBRO 1MWIBOR 3MWIBID 1MWIBID 3M
StyczeńWIBOR 1M: 1.64%WIBOR 3M: 1.72%WIBID 1M: 1.44%WIBID 3M: 1.52%
LutyWIBOR 1M: 1.64%WIBOR 3M: 1.72%WIBID 1M: 1.44%WIBID 3M: 1.52%
MarzecWIBOR 1M: 1.64%WIBOR 3M: 1.72%WIBID 1M: 1.44%WIBID 3M: 1.52%
KwiecieńWIBOR 1M: 1.64%WIBOR 3M: 1.72%WIBID 1M: 1.44%WIBID 3M: 1.52%
MajWIBOR 1M: 1.64%WIBOR 3M: 1.72%WIBID 1M: 1.44%WIBID 3M: 1.52%
CzerwiecWIBOR 1M: 1.64%WIBOR 3M: 1.72%WIBID 1M: 1.44%WIBID 3M: 1.52%
LipiecWIBOR 1M: 1.64%WIBOR 3M: 1.72%WIBID 1M: 1.44%WIBID 3M: 1.52%
SierpieńWIBOR 1M: 1.64%WIBOR 3M: 1.72%WIBID 1M: 1.44%WIBID 3M: 1.52%
WrzesieńWIBOR 1M: 1.64%WIBOR 3M: 1.72%WIBID 1M: 1.44%WIBID 3M: 1.52%
PaździernikWIBOR 1M: 1.64%WIBOR 3M: 1.72%WIBID 1M: 1.44%WIBID 3M: 1.52%
ListopadWIBOR 1M: 1.64%WIBOR 3M: 1.72%WIBID 1M: 1.44%WIBID 3M: 1.52%
GrudzieńWIBOR 1M: 1.63%WIBOR 3M: 1.71%WIBID 1M: 1.43%WIBID 3M: 1.51%